Pré-operatieve voorbereiding bij geplande opname voetoperaties

  Labo/RX thorax/ECG Opname uur
(dag –1)

Opname
Dag 0
Nuchter ? Mee te brengen door de patiënt Eventueel mee te brengen door de patiënt
< 40 jaar en geen Interne path. In anamnese neen 17 uur   NEE   RX / anti-emboolkousen /krukken / thuismedicatie

of >>>>>>>>>

07 uur
(pat.staat NIET nr 1 op OPplan)
JA
> 40 jaar

Bij voorkeur :
Via de huisarts
(Rx thorax/labo/ecg)

17 uur (anesthesist!)

  NEE Resultaten pré-op onderzoeken
(RX thorax + ecg +
labo-uitslagen)

RX / anti-emboolkousen /krukken / thuismedicatie

of >>>>>>>>>

07 uur
(pat.staat NIET nr 1 op OPplan)
JA
  Via polikliniek (min. 3 dagen voor de opname) 17 uur   NEE   RX / anti-emboolkousen /krukken / thuismedicatie
  Op de afdeling 08 uur   JA   RX / anti-emboolkousen /krukken / thuismedicatie

Opmerkingen :

1. Indien préoperatief een drukmeting op de sportgeneeskundige dienst noodzakelijk is ? opname minimum 2 uur voor het afspraakuur op de sportgeneeskunde.

2. Indien interne consulten préoperatief worden gevraagd komt de patiënt dag –1 om 08 uur binnen (echter bij voorkeur worden deze consulten/onderzoeken poliklinisch gepland voor de opname) : aandacht voor diabetici, reumatoide artritis, ….

3. Perifeer vaatlijden : onderzoeken steeds plannen voor de opname.

TERUG